0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Martin Sobisek
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Oskar Spacek
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۳۰
Jan Volhejn
۳
۲
Tomas Bartik
Finished
۱۰:۳۰
Adolf Huttl
۳
۱
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۰۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۷:۳۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Branny
۲
۳
Petr Chlad
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Bartik
۱
۳
Michal Zobac
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Vaclavik
۳
۰
Oskar Spacek
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Tazler
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Oskar Spacek
۳
۰
Martin Bohac
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Ogrocki
۳
۰
Libor Jemelka
Finished
۰۰:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Petr Jochym
۲
۳
Adolf Huttl
Finished
۰۱:۰۰
Adolf Huttl
۰
۳
Petr Jochym
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Janata
۲
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۸:۰۰
Tomas Regner
۳
۰
Pavel Sprynar
Finished
۱۰:۳۰
Michal Zobac
۳
۲
Jiri Babinek
Finished
۱۱:۰۰
Petr Chlad
۰
۳
Dalimil Machander
Finished
۱۱:۰۰
Josef Fuchs
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۰۰:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Milan Fikar
Finished
۰۰:۳۰
Robin Pacha
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Marek Sedlak
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Janata
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۰۰
Michal Regner
۰
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۶:۳۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Pavel Kulhanek
Finished
۰۷:۰۰
Radek Sedlacek
۰
۳
Daniel Branny
Finished
۱۰:۳۰
Richard Krejci
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Sprynar
۱
۳
Ondrej Baly
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Babinek
۱
۰
Jan Volhejn
inprogress
۱۲:۰۰
Petr Machovec
۲
۳
Josef Fuchs
Finished
۰۱:۰۰
Ales Nemec
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Jakub Tazler
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sobisek
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۴:۰۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۳۰
Dalimil Machander
۱
۰
Radek Sedlacek
inprogress
۱۲:۰۰
Vladimir Cermak
۰
۱
Vladimir Havlicek
inprogress
۱۲:۰۰
Miloslav Lubas
۱
۰
Tomas Regner
inprogress
۱۲:۰۰
Petr Machovec
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Ogrocki
۳
۱
Libor Jemelka
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۲:۰۰
Josef Fuchs
۰
۳
Milan Fikar
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Tomas Janata
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۰۴:۳۰
Marek Sedlak
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۰۵:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۵:۰۰
Robin Pacha
۰
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۸:۰۰
Ondrej Baly
۰
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۱:۰۰
Josef Belovsky
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Havlicek
-
-
Richard Krejci
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Radek Sedlacek
-
-
Petr Chlad
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Jan Volhejn
-
-
Michal Zobac
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Tomas Regner
-
-
Ondrej Baly
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Tomas Bartik
-
-
Jiri Babinek
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Daniel Branny
-
-
Dalimil Machander
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Josef Belovsky
-
-
Vladimir Cermak
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Pavel Sprynar
-
-
Miloslav Lubas
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Russia
Liga Pro
Pavel Semeshin
۲
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Evgenii Plotnikov
۳
۰
Viktor Kochergin
Finished
۰۹:۰۰
Evgeny Anisimov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Ivan Lednev
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۱۵
Sergei Chekanov
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Aleksandr Kuzmin
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۰
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۴۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۱۵
Igor Mihaylov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Krivonos
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۰۰
Evgeny Glazun
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۸:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Sergei Chekanov
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Butorin
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۱۵
Evgenii Plotnikov
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۳۰
Ivan Lednev
۰
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Kitaitsev
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۴۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۰۳:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۴۵
Viktor Kochergin
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۰۰
Evgeny Glazun
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۱۱:۰۰
Roman Zelenskii
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۴۵
Maksim Mameka
۳
۰
Dmitry Krivonos
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Slesarev
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Mameka
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Ivanov Alexander
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۱۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Krivonos
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Slesarev
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Butorin
۰
۳
Ivan Lednev
Finished
۰۸:۱۵
Sergei Chekanov
۳
۰
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۳۰
Vadim Putilovsky
۱
۰
Gennadiy Kalinnikov
inprogress
۱۲:۰۰
Europe
TT Elite Series
Krzysztof Kapik
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۲:۲۰
Daniel Bak
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۰۹:۴۵
Piotr Chlodnicki
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۸:۱۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۰:۵۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۱۱:۲۰
Petr David
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۴۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۱۰
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۸:۵۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۰۹:۴۰
Petr David
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۴۵
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۲۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۵۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۱:۲۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۱:۴۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۴۰
Adam Dosz
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۰۵
Jakub Wozniak
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۰۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۱۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۳۰
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۵
Damian Korczak
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۱:۲۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۲:۰۰
Artur Daniel
۳
۲
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۳:۰۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۲۵
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۶:۰۵
Damian Korczak
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۰:۱۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۰:۱۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۰:۳۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۲۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۳:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۵:۵۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۱۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۱۵
Petas Kacper
۲
۳
Daniel Bak
Finished
۱۰:۳۵
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۰:۴۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۴۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۲:۵۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۳:۲۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۰۴:۰۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۱۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Kacper Slawinski
Finished
۰۴:۵۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۴:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۵:۲۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۲۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۵:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۴۰
Petas Kacper
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۲۰
Michal Murawski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Daniel Bak
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۴۵
Adam Dosz
۰
۰
Patryk Lewandowski
inprogress
۱۲:۰۵
Petas Kacper
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
Jakub Folwarski
-
-
Petr David
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Michal Murawski
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Marcin Jadczyk
-
-
Piotr Cyrnek
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Daniel Bak
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Germany
Challenger Series
Miguel Nunez
۳
۲
Rodrigo Hidalgo
Finished
۱۱:۰۰
Daniel Rinderer
-
-
Benjamin Fruchart
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
World
Ping Pong Point
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Ivan Gayday
Finished
۰۹:۱۷
Manko Viktor
۰
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۱۷
Manko Viktor
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۰:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Manko Viktor
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۱:۴۷
World
World Team Championships Men
Joao Geraldo
۱
۳
Simon Gauzy
Finished
۰۸:۳۰
Felix Lebrun
۳
۱
Marcos Freitas
Finished
۰۷:۳۰
Alexis Lebrun
۱
۳
Marcos Freitas
Finished
۰۷:۳۰
Marcos Freitas
۱
۳
Felix Lebrun
Finished
۰۹:۰۰
World
TT-CUP
Karol Guzy
۳
۲
Przemyslaw Gorski
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Cibik
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۱۰
Sancho Libre
۲
۳
Martin Ivan
Finished
۰۰:۱۰
Karol Sulkowski
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۰:۱۵
Marek Dlask
۳
۰
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۴۰
Filip Kociuba
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۰:۴۵
Pavel Vyvial
۰
۳
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۵۰
Krystof Prida
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Andrzej Krezel
۱
۳
Przemyslaw Gorski
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Cibik
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۱۰
Maciej Kolek
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۱:۱۵
Lubos Cermak
۳
۲
Marek Dlask
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۲۵
Damian Bucko
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۳۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۱:۵۵
Pavel Cibik
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۲:۲۰
Lubos Cermak
۲
۳
Marek Dlask
Finished
۰۲:۲۵
David Jicha
۱
۳
Krystof Prida
Finished
۰۲:۳۰
Dominik Lafek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۵۰
Michal Spalek
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۳:۰۰
Karol Guzy
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۰۳:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Luis Meneses
Finished
۰۳:۰۵
Tomasz Witkowski
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۳:۳۰
Luis Meneses
۳
۰
Shawn Chen
Finished
۰۳:۳۵
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Shawn Chen
Finished
۰۴:۰۵
Wiechec Adrian
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۴:۳۰
Benji Zhang
۰
۳
Luis Meneses
Finished
۰۴:۳۵
Tomasz Witkowski
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۵:۰۰
Dahua Song
۱
۳
Benji Zhang
Finished
۰۵:۰۵
Wiechec Adrian
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۵:۳۰
Shawn Chen
۳
۱
Benji Zhang
Finished
۰۵:۳۵
Kurzak Bronislaw
۳
۰
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۶:۰۰
Benji Zhang
۳
۱
Dahua Song
Finished
۰۶:۱۰
Wiechec Adrian
۳
۲
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۶:۳۰
Luis Meneses
۱
۳
Shawn Chen
Finished
۰۶:۴۰
Tomasz Witkowski
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۷:۰۰
Wiechec Adrian
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۷:۳۰
Fabian Sikora
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۸:۰۰
Fabian Sikora
۰
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۸:۵۰
Kurzak Bronislaw
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۰۹:۲۰
Jan Masternak
۱
۳
Gola Pawel
Finished
۰۹:۳۰
Karol Sulkowski
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۳۰
Pedro J. Rocamora
۲
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۰:۴۰
Pavel Vilhelm
۳
۱
Jakub Rolik
Finished
۱۰:۵۰
Juan Cayuela
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۱:۱۰
Simon Matousch
۳
۲
Vladimir Libovicky
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Jenicek
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۵
Stepien Marcin
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۱:۳۰
Antonio Diaz
۰
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۱:۴۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۱۱:۵۰
Brozek Michal
۲
۰
Sochor Miroslav
inprogress
۱۱:۵۵
Krzysztof Pawlowski
۰
۲
Karol Sulkowski
inprogress
۱۲:۰۰
Pedro J. Rocamora
-
-
Juan Cayuela
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
Jakub Rolik
-
-
Simon Matousch
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Jakub Jenicek
-
-
Sochor Miroslav
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Jan Masternak
-
-
Stepien Marcin
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Pavel Vilhelm
-
-
Simon Matousch
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Martin Dolezal
-
-
Brozek Michal
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Belarus
Liga Pro
Dmitrii Kulesha
۳
۰
Vladimir Chilek
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Alexandr Kerner
Finished
۰۹:۳۰
Dmitrii Kulesha
۳
۲
Alexandr Kerner
Finished
۱۰:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Alexandre Robinot
۳
۲
Bastien Rembert
Finished
۱۰:۳۰
Ivor Ban
-
-
Michal Benes
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۰
World
World Team Championships Women
Sun Yingsha
۳
۰
Zion Lee
Finished
۱۱:۳۰